Unieważnianie nieprawidłowo udzielonych praw wyłącznych

Jeżeli spotykacie się Państwo z zarzutem naruszenia czyjegoś prawa wyłącznego zawsze warto sprawdzić czy prawo jest ważne i czy zostało udzielone zgodnie z przepisami. W takiej sytuacji można wystąpić z wnioskiem sprzeciwowym lub wnioskiem o unieważnienie prawa.

Ostra walka konkurencyjna na rynkach skłania niekiedy posiadaczy praw wyłącznych do prób rozszerzania zakresu ich monopolu. Problem występuje tym silniej, im większy sukces rynkowy osiąga domniemany naruszyciel.

Zdarzają się również przypadki, w których zakres monopolu został ustalony zbyt szeroko przez Polski czy Europejski Urząd Patentowy, co powoduje zakłócenia normalnego obiegu gospodarczego. W takich sytuacjach również pomagamy naszym klientom, począwszy od sporów sądowych, a skończywszy na unieważnieniach praw wyłącznych, np. patentów.

Nasza usługa obejmuje tak stronę prawną (odpowiedzi na pozwy, listy ostrzegawcze) jak i techniczną (niezbędne ekspertyzy, współpraca z uczelniami).