Ściganie naruszeń praw wyłącznych

Patent, czy inny dokument potwierdzający uprawnienia posiadacza praw własności intelektualnej stanowi jedynie narzędzie, ułatwiające egzekwowanie tych uprawnień. Rzeczywistą ochronę daje egzekwowanie praw, co sprowadza się do ścigania ich naruszeń.
Co więcej, zaniechanie ścigania naruszeń może skutkować nie tylko stratami finansowymi, ale również utratą praw („degeneracja znaku towarowego”). Dlatego należy monitorować naruszenia, nawet jeśli nie podejmuje się decyzji o reakcji w konkretnej sprawie.
Zajmujemy się monitorowaniem i ściganiem naruszeń praw wyłącznych. Działamy kompleksowo, począwszy od listów ostrzegawczych, a skończywszy na procedurze sądowej i zatrzymaniach celnych.
Nasza usługa obejmuje tak stronę prawną procedury (pozwy, wnioski) jak i techniczną (niezbędne ekspertyzy, współpraca z Urzędami Celnymi) i organizacyjną (zbieranie dowodów).