Pomoc przy realizacji projektów wspieranych ze środków publicznych

Mamy doświadczenie pracy w projektach badawczych i obsługi podmiotów realizujących projekty wspierane przez Państwo i EU. Rozumiemy, że te prace niekiedy rządzą się specyficzną logiką. Nie poprowadzimy i nie rozliczymy za Państwa projektu ale pomożemy osiągnąć zakładane wskaźniki.

Na etapie opracowywania wniosku natomiast doradzimy jak opracować budżet, jakie wskaźniki są realne, a jakie nie.