Aktualności

Raport roczny UPRP 2019: Bury & Bury jedyną kancelarią, która w 2019 r. pomogła uzyskać rejestrację topografii układu scalonego

Urząd Patentowy RP opublikował 2020-09-03 Raport roczny za rok 2019 (Raport Roczny 2019 UPRP). Zgodnie z raportem Bury & Bury była kolejny rok z rzędu jedyną kancelarią, która pomogła zgłosić i uzyskać rejestrację topografii układu scalonego. Nasz rzecznik pomógł uzyskać wszystkie dziewięć rejestracji. Od początku istnienia tej formy ochrony w Polsce Bury & Bury Kancelaria Patentowa dokonała połowy wszystkich zgłoszeń, które zakończyły się rejestracjami topografii układu scalonego w Polsce.

Ostatni nabór do “Szybkiej Ścieżki” kończy się 14 września 2020

Ostatni nabór do “Szybkiej Ścieżki” kończy się 14 września 2020 – warto dopracować wniosek bo może nie być kolejnej szansy na jego wykorzystanie.

Wraz z kolejnymi rundami konkursów Szybka Ścieżka rosną wymagania zespołów oceniających wnioski o finansowanie pod względem szczegółowości i dokładności badania stanu techniki. Nie tylko eksperci, ale też, przede wszystkim, przedsiębiorcy, zaczęli doceniać znaczenie przeprowadzenia badania stanu techniki przed alokacją znacznych funduszy w realizację projektów.

Analiza szans i barier w obrębie własności intelektualnej w ramach projektów Szybka Ścieżka nie powinna się jednak kończyć na przeprowadzeniu samodzielnie lub zleceniu kancelarii patentowej przygotowania badania stanu techniki i istniejących praw wyłącznych w zakresie obligatoryjnego minimum. Wręcz przeciwnie – w planie projektu ukierunkowanym na efektywne wdrożenie bieżąca analiza stanu techniki jest doskonałym wsparciem dla zespołu B+R.
Wstępne badanie stanu techniki wykonane dla potrzeb złożenia wniosku można w toku projektu rozbudować o szczegółowe badania opracowanych rozwiązań przeprowadzone, kiedy są one znane w szczegółach, a nie tylko w ogólnym zakresie przewidzianym we wniosku.

Informacje na temat praw wyłącznych można i należy okresowo aktualizować, konfrontując je zarówno z nowo ujawnionymi dokumentami patentowymi, jak i z postępem prac w projekcie.

Bieżąca współpraca w zakresie analizy badania stanu techniki i zdolności patentowej pozwala również zidentyfikować najlepszy moment na dokonanie zgłoszeń patentowych, nierzadko deklarowanych jako wskaźniki we wnioskach projektowych.

Potrzebę współpracy z rzecznikiem patentowym dostrzega także instytucja finansująca – NCBR. W pracach przedwdrożeniowych, które następują po realizacji prac przemysłowych i rozwojowych, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na szereg działań przygotowawczych do wdrożenia wyników badań w działalności gospodarczej. Doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować, polega również na kompleksowym zadbaniu o ochronę własności intelektualnej – stąd w ramach prac przedwdrożeniowych możliwe jest uzyskanie dofinansowania na usługi rzecznika patentowego. A pomoc rzecznika przed wdrożeniem bywa nieoceniona: m.in. w identyfikacji wyników, które najefektywniej chronić poprzez zgłoszenia patentowe, w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej, czy w badaniu czystości patentowej, którym w zasadzie niezależnie od posiadanej własnej ochrony patentowej warto poprzedzić wprowadzenie produktu na rynek by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w zakresie roszczeń podmiotów trzecich o naruszenie ich praw. Rzecznik patentowy pomoże też opracować strategię komercjalizacji – poprzez dostęp do narzędzi analitycznych ma zazwyczaj unikalny wgląd w strategie ochrony podmiotów konkurencyjnych. Z kolei określenie strategii komercjalizacji pozwala na zoptymalizowanie budżetu nie tylko prac wdrożeniowych, ale też, w pewnym aspekcie, całego przedsięwzięcia finansowania prac B+R.

Najlepsze życzenia Świąteczne 2019

Wszystkim naszym Klientom, Współpracownikom, Kolegom, Konkurentom i Przeciwnikom składamy serdeczne Świąteczne życzenia chwili wytchnienia i czasu spędzonego w zadumie i w oderwaniu od trosk.

2019 AIPPI World Congress

Uczestniczymy w Kongresie AIPPI w Londynie. Kancelarię reprezentuje prezes zarządu dr inż. Marek Bury. Kongres stanowi unikalną okazję do wymiany wiedzy i podtrzymywania kontaktów pomiędzy specjalistami w różnych dziedzinach IP zajmującymi się sprawami z zakresu postępowań przed urzędami, ścigania naruszeń, czy monitorowania praw.

Czas na nominacje: European Inventor Award 2020

Trwa nabór nominacji na wynalazcę roku w konkursie europejskiego urzędu patentowego European Inventor Award 2020. W konkursie duży nacisk położono na praktyczne wykorzystanie patentów. Kandydatów-wynalazców można zgłaszać do 30 września przez strony EPO: https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html

2019-05-18 – 2019-05-22 141st INTA Annual Meeting in Boston

Marek Bury reprezentuje Kancelarię Bury & Bury na corocznej, już sto czterdziestej pierwszej konferencji 141st INTA Annual MeetingINTA Annual Meeting, która w 2019 r. odbywa się w Bostonie. To największe zgromadzenie profesjonalistów zajmujących się własnością przemysłową – przeszło dziesięć tysięcy uczestników. Wydarzenie dotyczy znaków towarowych ale specjaliści w dziedzinie patentów również wykorzystują je by się spotkać i odnowić relacje.

2019-05-10 VIII Meet-up TOP500 Innovators & PAMI

Nasz rzecznik patentowy i prezes zarządu, Marek Bury, będzie współprowadzącym warsztat pt. “Legal aspects of the commercialization with particular emphasis on the conclusion of contracts and mechanisms of industrial property protection” w trakcie zlotu VIII Meet-up TOP500 Innovators & PAMI.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

2018-11-17 Lech Bury reprezentuje nas na kongresie APAA 2018 w New Delhi
2018-06-26 Zakończenie Edycji 2018 programu TopMinds

Aktualności: 26.06.2018 r. dobiegła końca Edycja 2018 Top Minds. Nasza kancelaria jest jednym z partnerów akcji, która ma na celu wspieranie wybitnych młodych naukowców na ich ścieżkach rozwoju i innowacji (https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-topminds-czyli-jak-odkryc-mlode-talenty.html). Bury & Bury Kancelaria Patentowa Sp. z o.o. uczestniczy w akcji od pierwszej edycji zarówno jako partner jak i od strony mentorskiej, będąc reprezentowana przez dr. inż. Marka Burego (http://topminds.pl/edycja-2018/mentorzy-2018/).