Aktualności

2023-06-01 Start Jednolitego Sądu Patentowego i jednolitego efektu patentów europejskich

Dziś, 1 czerwca 2023 r., oficjalnie wchodzi w życie porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (UPC). W rezultacie UPC zaczyna działać i a patenty europejskie mogą mieć “jednolity” skutek. W kompetencjach UPC będą się mieściły sprawy związane z wszystkimi patentami europejskimi o jednolitym skutku.

Patenty europejskie, walidowane w sposób dotychczasowy, bez jednolitego skutku, mogą podlegać wnioskom o tzw. “opt-out”, a zatem mogą, ale nie muszą podlegać jurysdykcji UPC.

Należy podkreślić, że jednolity skutek ma zastosowanie tylko do tych krajów, które są członkami porozumienia UPC. W związku z tym państwa niebędące członkami UE, które są stronami Konwencji o patencie europejskim, a także państwa członkowskie UE i państwa sygnatariusze Konwencji o patencie europejskim, które jeszcze nie ratyfikowały porozumienia UPC, są wyłączone z zakresu jednolitego efektu.

Ponadto, jednolity efekt będzie stopniowo rozszerzany w miarę postępu ratyfikacji. Rozszerzenie będzie dotyczyło nowych patentów europejskich, ale nie będzie miało zastosowania z mocą wsteczną do patentów udzielonych wcześniej. W związku z tym przez kilka lat termin “jednolity” będzie miał ścisłe znaczenie tylko w kontekście właściwej daty np. “jednolity@2023-06-01”.

Od 2023-11-01 zmienia się sposób liczenia terminów w postępowaniach przed EPO – “10-day notification rule” zostanie zniesiona

Od 2023-11-01 zmienia się sposób liczenia terminów w postępowaniach przed EPO – “10-day notification rule” zostanie zniesiona i terminy będą liczone od “daty pisma” tj. daty wskazanej na piśmie nie zaś daty nadania, daty umieszczenia w skrzynce elektronicznej czy – jak dotąd – w ciągu 10 dni od daty pisma. To duża zmiana i łatwo o błąd.

Reprezentujemy przed jednolitym sądem patentowym

Nasz rzecznik patentowy dr inż. Marek Bury został wpisany na listę pełnomocników przed Jednolitym Sądem Patentowym. Do czasu uruchomienia systemu oznacza to jedynie możliwość wyłączania kompetencji Jednolitego Sądu Patentowego w zakresie spraw dotyczących już udzielonych patentów. Po 2023-06-01 zakres czynności, w których pomożemy przed Jednolitym Sądem Patentowym znacząco się rozszerzy.

Życzymy wszelkiej pomyślności w Roku Królika
Wesołych Świąt!
Życzymy Wesołych Świąt oraz zdrowia i szczęścia w nadchodzącym roku!
2022: Lech Bury został wyróżniony w rankingu IAM Patent 1000 jako “jednostka zdecydowanie polecana w zakresie postępowania przed urzędami patentowymi”
2022: Marek Bury został wyróżniony w rankingu IAM Patent 1000 jako “jednostka zdecydowanie polecana w zakresie postępowania przed urzędami patentowymi”
2022-04-26 KONFERENCJA PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – „FOR A BETTER FUTURE”

Marek Bury wygłosi referat dotyczący zwrotu w praktyce Urzędu Patentowego RP w zakresie
patentowania wynalazków wspomaganych programem komputerowym. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/prawo-wlasnosci-intelektualnej-better-future/

Wesołych Świąt