Aktualności

Życzymy wszelkiej pomyślności w Roku Królika
Wesołych Świąt!
Życzymy Wesołych Świąt oraz zdrowia i szczęścia w nadchodzącym roku!
2022: Lech Bury został wyróżniony w rankingu IAM Patent 1000 jako “jednostka zdecydowanie polecana w zakresie postępowania przed urzędami patentowymi”
2022: Marek Bury został wyróżniony w rankingu IAM Patent 1000 jako “jednostka zdecydowanie polecana w zakresie postępowania przed urzędami patentowymi”
2022-04-26 KONFERENCJA PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – „FOR A BETTER FUTURE”

Marek Bury wygłosi referat dotyczący zwrotu w praktyce Urzędu Patentowego RP w zakresie
patentowania wynalazków wspomaganych programem komputerowym. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem:

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/prawo-wlasnosci-intelektualnej-better-future/

Wesołych Świąt
2021-04-26 18:00 Wirtualny panel pt. “Local to Global: The Role of IP Management in Technology Transfer”

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie organizuje wirtualny panel pt. “Local to Global: The Role of IP Management in Technology Transfer”. Przewidziano dyskusję o znaczeniu nowoczesnych systemów ochrony własności intelektualnej dla inwestycji i transferu technologii oraz planowaniu ochrony swojego pomysłu i typowych błędach. 

Dyskusja o znaczeniu nowoczesnych systemów ochrony własności intelektualnej dla inwestycji i transferu technologii. Jak zaplanować ochronę swojego pomysłu i czego unikać. 

Gośćmi Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie będą Bruce Lehman, były Podsekretarz Handlu USA, Marek Bury, Polski i Europejski Rzecznik Patentowy, oraz Justyna Cięgotura, Ekspert Transferu Technologii i Wdrażania Innowacji. Spotkanie odbędzie się w jez. angielskim.

Rejestracja do 25 kwietnia poprzez formularz: https://bit.ly/2R6dCxS

Kancelaria Bury & Bury została wybrana jako wykonawca w projekcie Urzędu Patentowego RP “Własność intelektualna w Twojej firmie”

Urząd Patentowy RP uruchamia projekt “Własność intelektualna w Twojej firmie” adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział w projekcie otrzymają między 90 a 95% dofinansowania na usługę analizy potencjału własności intelektualnej w swojej firmie.

W ramach usługi przedsiębiorca otrzymuje “szytą na miarę” ocenę potencjalnych korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej.

W zależności od otoczenia biznesowego i potrzeb przedsiębiorcy usługa może obejmować analizę oceny możliwości skorzystania z ochrony własności intelektualnej w obszarach takich jak:

  • prawa własności przemysłowej i potencjalne systemy ochrony (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • prawo autorskie,
  • tajemnica przedsiębiorstwa, know-how,
  • zarządzanie własnością intelektualną (w tym strategia IP oraz umowy licencyjne i umowy z pracownikami),
  • informacja patentowa (korzystanie z baz danych).

Kancelaria Bury & Bury będzie świadczyć usługi w ramach projektu dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jesteśmy przekonani, że praktyczna wiedza przekazywana w ramach usługi zostanie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm tych rejonach.

O rozpoczęciu naboru wniosków przedsiębiorców do projektu będziemy informować, aktualności można też śledzić na oficjalnej stronie programu: https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie.

Od 17 marca 2021 zgłaszający znaki towarowe i wzory przemysłowe będą mogli skorzystać z przyspieszonego trybu rozpatrywania zgłoszeń

Urząd Patentowy RP wprowadził system przyspieszonej rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych tzw. tryb “Fast Track”. Z przyspieszonego trybu rejestracji znaków towarowych i wzorów można skorzystać zarówno reprezentując się samodzielnie jak i korzystając z pomocy pełnomocnika. Skorzystanie z przyspieszonej rejestracji wymaga spełnienia łącznie kilku warunków formalnych, m.in.:

  • zgłoszenie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP);
  • płatności za zgłoszenie należy dokonać za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności);
  • korespondencja w sprawie musi być prowadzona wyłącznie elektronicznie (jest to domyślne przy zgłoszeniach elektronicznych);
  • znak lub wzór powinien być przedstawiony zgodnie z wytycznymi Urzędu Patentowego RP, a załączniki przygotowane w odpowiednim formacie;
  • znak towarowy musi spełniać przesłanki bezwzględne, o których mowa w art. 129[1] ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. np. nie może to być znak opisowy dla wskazanych towarów i usług.

Jeśli w trakcie procedowania zgłoszenia okaże się, że nie jest spełniony któryś z ustawowych warunków, zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego zostanie wyłączone z trybu Fast Track.

W tym kontekście arto podkreślić, że zgłaszający może zlecić rzecznikowi patentowemu zbadanie spełniania przez znak towarowy przesłanek bezwzględnych z art. 129[1] ustawy Prawo własności przemysłowej przed dokonaniem zgłoszenia, co nie tylko pozwoli zwiększyć szanse na przyspieszoną rejestrację, ale także pozwala oszacować ryzyko odmowy rejestracji.

Szczegółowa lista wymagań w celu skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych jest dostępna pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track/warunki-dla-zgloszen-znakow-towarowych.

Szczegółowa lista wymagań w celu skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych jest dostępna pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track/warunki-dla-zgloszen-wzorow-przemyslowych.