Reprezentujemy przed jednolitym sądem patentowym

Nasz rzecznik patentowy dr inż. Marek Bury został wpisany na listę pełnomocników przed Jednolitym Sądem Patentowym. Do czasu uruchomienia systemu oznacza to jedynie możliwość wyłączania kompetencji Jednolitego Sądu Patentowego w zakresie spraw dotyczących już udzielonych patentów. Po 2023-06-01 zakres czynności, w których pomożemy przed Jednolitym Sądem Patentowym znacząco się rozszerzy.