Czas na nominacje: European Inventor Award 2020

Trwa nabór nominacji na wynalazcę roku w konkursie europejskiego urzędu patentowego European Inventor Award 2020. W konkursie duży nacisk położono na praktyczne wykorzystanie patentów. Kandydatów-wynalazców można zgłaszać do 30 września przez strony EPO: https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html