;

dr Małgorzata Kęsik-Brodacka

Tłumacz, konsultant

Jest doktorem biochemii oraz adiunktem w zakładzie Bioinżynierii Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków i kierownikiem pracowni Biochemii II. Absolwentka University of California, Berkeley – Walter A. Haas School of Business, a także studiów podyplomowych: „Manager innowacji” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” na Politechnice Łódzkiej.

Odbyła staż „Praktika Intern-Ship” w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium, dotyczący patentowania wynalazków.

Doświadczenia zawodowe zdobywała także jako Postdoctoral Scholar w Department of Molecular Biology and Microbiology Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA. Jest współtwórcą skomercjalizowanej technologii wytwarzania analogów rekombinowanej insuliny ludzkiej o zmodyfikowanym działaniu. Jest twórcą lub współtwórcą 13 wynalazków opatentowanych w kraju i za granicą oraz 11 wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej.

Odbyła szereg kursów specjalistycznych z zakresu: bioinformatyki, biologii molekularnej, biotechnologii, proteomiki i zarządzania projektami.

Jest członkiem Stowarzyszenia Top500 Innovators (członek Komisji Rewizyjnej), Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polish Vaccine Consortium.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.