;

dr inż. Sebastian Kozłowski

Specjalista

Dr inż. Sebastian Kozłowski w 2004 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na makrokierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja ze specjalnością Telekomunikacja – Radiokomunikacja i Radiolokacja, z dodatkowym profilem Telekomunikacja – Elektroakustyka i Telewizja.
W 2010 roku uzyskał (z wyróżnieniem) stopień doktora nauk technicznych za rozprawę zatytułowaną „Analiza i badanie systemów MIMO wykorzystujących adaptacyjne szyki antenowe”. Rozprawa doktorska doktora Sebastiana Kozłowskiego została wyróżniona na IX ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych oraz indywidualną nagrodą II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2010. Przyznano mu również zespołową nagrodę II stopnia za działalność dydaktyczną: za przedmiot „Nowe techniki transmisji radiowej”.
W kancelarii zajmuje się głównie konsultacjami technicznymi i krytyczną oceną tekstów z dziedziny elektroniki, telekomunikacji i technik informacyjnych. Ma w tej dziedzinie duże doświadczenie nabyte podczas pracy w jednej z dużych warszawskich kancelarii patentowych.
Jest też aktywnym naukowcem, pracuje na Politechnice Warszawskiej, realizuje projekty badawczo-rozwojowe; jest współtwórcą licznych zgłoszonych i opatentowanych wynalazków.