;

dr inż. Paweł Bajurko

Tłumacz, konsultant

Dr inż. Paweł Bajurko jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (stopień mgr inż. w 2004 r.) oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (stopień licencjata w 2008 r.). W trakcie studiów pracował i wykonywał zlecenia dla przemysłu, jednak ostatecznie poświęcił się karierze naukowej. Stopień doktora uzyskał (z wyróżnieniem) w 2012 roku na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych za rozprawę pt. „Czasowo-przestrzenno-częstotliwościowe badania sterowanych mikrofalowych systemów antenowych”. Za rozprawę tę otrzymał indywidualną nagrodę rektora III stopnia oraz drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych. Prowadzi wykłady z radiowych systemów lokalizacji i identyfikacji. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie techniki antenowej, zwłaszcza anten pracujących z sygnałami o nietypowych parametrach (wysokie częstotliwości, szerokie pasmo, zmienne charakterystyki). Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany nagrodami rektora indywidualnymi i zespołowymi.
Posługuje się biegle językiem angielskim, a od 2012 r. podejmuje się tłumaczeń specjalistycznych tekstów technicznych z dziedziny elektroniki, radioelektroniki i informatyki.