;

dr inż. Adam Rudziński

Tłumacz, konsultant

Dr inż. Adam Rudziński jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2004) oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (2009). Od 2004 uczestniczy aktywnie w pracach projektach i pracach naukowych i badawczo-rozwojowych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW oraz w Instytucie Radioelektroniki PW. Jest autorem lub współautorem ponad 30 publikacji naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie modelowania układów elektronicznych i zjawisk w nich występujących, konstrukcji urządzeń elektronicznych, oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią oraz optyki kwantowej.
Ma duże doświadczenie w pracy w przemyśle – przeszło 10 letnie. Świadczy usługi w zakresie projektowania obwodów elektronicznych. Równolegle z pracą w przemyśle uczestniczył w licznych projektach naukowych.
W pracy na bieżąco posługuje się językiem angielskim i polskim; mówi też po niemiecku.