;

Lech Bury

Wspólnik

Polski i europejski Rzecznik Patentowy.
Lech Bury jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a pasjonatem elektroniki od czasów szkoły średniej. Po ukończeniu studiów, przez ponad 15 lat, pracował naukowo w kilku ośrodkach badawczo – rozwojowych, przez większą część tego okresu w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji, gdzie miał okazję rozwijać swoje zamiłowania i uczestniczyć w procesie przeprowadzania projektów badawczych w fazę ich realizacji przemysłowej, czyli działania zwanego obecnie transferem technologii. Tam też po raz pierwszy praktycznie zetknął się z systemem patentowym, przygotowując swoje pierwsze zgłoszenie. W 1992 roku, wraz z dwoma wspólnikami, założył własną produkcyjną firmę elektroniczną, która istnieje do dziś. W początkowej fazie rozwoju profil nowej firmy był, w zamierzeniu, skierowany na model badawczo-rozwojowy i licencjonowanie urządzeń firmom produkcyjnym. Chociaż model się nie sprawdził i własne wdrożenia okazały się korzystniejsze, to uzyskane doświadczenia stanowiły impuls do rozpoczęcia aplikacji rzecznikowskiej, którą Lech Bury ukończył w 1998 roku. Od tego czasu łączy pracę rzecznika patentowego z ograniczonym znacznie zaangażowaniem w projektowanie urządzeń elektronicznych. W 2004 roku został wpisany na listę Europejskich Rzeczników Patentowych. Specjalizuje się w zgłoszeniach patentowych związanych z szeroko pojętą elektroniką i mechaniką, nośnikami optycznymi, systemami analogowymi, systemami antenowymi, technologiami radiowymi i telewizyjnymi, oprogramowaniem, wynalazkami realizowanymi komputerowo. Jest wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Lech Bury jest uczestnikiem wielu dyskusji, dotyczących patentowania wynalazków wspomaganych komputerowo, toczonych tak na konferencjach, jak i w salach sądowych. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Litigation Commitee przy European Patent Institute. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

Przez wiele lat był związany z dużą warszawską kancelarią patentową, którą dwukrotnie prowadził. Raz jako dyrektor generalny, a drugi raz jako prezes zarządu – w latach 2003 — 2009 i 2013 – 2014. Ostatecznie zdecydował się na zaangażowanie w działalność w rodzinnej kancelarii Bury & Bury założonej wraz synem. Kancelarię tę obecnie prowadzi przedstawiciel trzeciego pokolenia rzeczników w tej rodzinie.