;

Anna Mąkowska

Rzecznik patentowy

Uzyskała z wyróżnieniem stopień inżyniera na kierunku Inżynieria materiałowa na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej ze specjalnością Materiały funkcjonalne. Studia realizowała w trybie indywidualnym ze specjalizacją Nietelekomunikacyjne zastosowania światłowodów.

Edukację kontynuowała na studiach magisterskich na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej na kierunku Fizyka techniczna ze specjalnością Fotonika. Stopień magistra inżyniera uzyskała z również z wyróżnieniem.
W latach 2014-2018 kierowała projektem Diamentowy Grant na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W latach 2013-2020 pracowała w firmach badawczo-rozwojowych łącząc obowiązki na stanowiskach R&D Senior Engineer oraz Intellectual Property Specialist. Jest współautorką kilkunastu zgłoszeń patentowych oraz artykułów naukowych z dziedziny optyki i fotoniki.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu portfolio praw własności intelektualnej, opracowywaniu strategii ochrony własności intelektualnej, a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu IP, w tym dotyczących praktycznych aspektów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i budowania kultury ochrony know-how w organizacji.

Od 2017 roku realizowała aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych, którą ukończyła w 2020 składając egzamin kwalifikacyjny na rzecznika patentowego z pozytywnym wynikiem i została wpisana listę. Od 2018 roku zdobywa praktykę niezbędną do przystąpienia do europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego (EQE), pozwalającego uzyskać tytuł Europejskiego Rzecznika Patentowego. W 2021 roku zdała pre-examination dopuszczający do głównego egzaminu EQE.

Ukończyła szkolenia:

  • z wyceny technologii obejmujące metody wycen prac B+R, know-how, patentów i zgłoszeń patentowych;
  • z komercjalizacji wyników badań naukowych i know-how;
  • przygotowujące do zawodu specjalisty ochrony informacji niejawnych – kod zawodu 242110.

Oprócz zainteresowań związanych z wykształceniem, interesuje się sztuką współczesną, projektowaniem graficznym oraz wzornictwem przemysłowym a także wykorzystaniem design thinking w różnych aspektach związanych z własnością intelektualną.