;

Tomasz Mielke

Adwokat

Tomasz Mielke jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – wykonuje zawód adwokata. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej UW oraz Centre For American Law Studies UW.
Specjalizacje:

  • Prawo własności przemysłowej
  • Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • Prawo autorskie
  • Prawo karne gospodarcze
  • Prawo gospodarcze

Tomasz Mielke prowadził w imieniu wielu renomowanych firm spory sądowe związane z naruszeniem praw własności przemysłowej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego, a także szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa karnego gospodarczego oraz prawa pracy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z jedną z największych kancelarii prawno-patentowych w Polsce oraz prowadząc indywidulaną praktykę, pracując zarówno z klientami korporacyjnymi, jak również z klientami indywidualnymi.
Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa znaków towarowych oraz członkiem AIPPI.