;

Jaromir Piwowar

Radca prawny

Jaromir Piwowar jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 r. jest radcą prawnym (ukończył również aplikację prokuratorską). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Specjalizacje:
Prawo własności przemysłowej (karne i cywilne naruszenia praw do znaków towarowych w obrocie gospodarczym, naruszenia praw do znaków towarowych w Internecie, naruszenia praw do patentów oraz wzorów przemysłowych i użytkowych)

  • Prawo autorskie
  • Prawo karne gospodarcze
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Jaromir Piwowar reprezentował wiele globalnych koncernów i renomowanych międzynarodowych firm w sprawach związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej na terytorium RP, w szczególności w zakresie karnoprawnej i cywilnoprawnej ochrony znaków towarowych, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki zwalczania przestępczości gospodarczej i zwalczania obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi, prowadząc także w tym zakresie ścisłą współpracę z organami ścigania oraz Służbą Celną RP, oferując klientom kompleksowe usługi w zakresie ochrony ich znaków towarowych. Ma doświadczenie w ściganiu naruszeń praw do znaków towarowych w domenach internetowych, w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim oraz prawie karnym gospodarczym.
Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując przez ponad 12 lat z jedną z największych kancelarii patentowych zdobywając doświadczenie w pracy zarówno z klientami korporacyjnymi z różnych rejonów świata, jak również z klientami indywidualnymi.
Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej a także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) i Komisji Rewizyjnej Polskiej Grupy AIPPI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej).