;

dr Katarzyna Mełgieś

Radca prawny

Dr Katarzyna Mełgieś jest absolwentką Wydziału Prawa i Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie publicznej obrony dysertacji pt. „Publicznoprawny charakter koncesji i zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej”. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Specjalizacje:

  • Prawo i postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
  • Prawo ochrony zdrowia
  • Prawo medyczne
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo własności przemysłowej

Dr Katarzyna Mełgieś reprezentowała globalne firmy w sporach związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej, a także prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brała udział w sprawach związanych z unieważnianiem praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi. Prowadziła doradztwo w sprawach związanych z procesami komercjalizacji wyników badań naukowych oraz ustalania strategii w zakresie ochrony IP. Swoją praktykę zawodową zdobyła współpracując z jedną z największych kancelarii prawno-patentowych, w której w latach 2002 -2006 i 2013 – 2015 była szefem działu prawnego.
Jest wykładowcą cyklicznego seminarium z zakresu Prawa medycznego organizowanego przez Wydawnictwo C.H. Beck i Fundację Adwokatury Polskiej. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, a także International Trademark Association (INTA) , Marques i European Health Law Association (EHLA).