;

Szybka ścieżka (fast track) w znakach towarowych

Zarówno Przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), jak i przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej postępowanie zgłoszeniowe w sprawie rejestracji znaku towarowego można przeprowadzić w trybie przyspieszonym – szybką ścieżką (ang. fast track). Zasady są zbliżone ale są jednak pewne różnice. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresami:

Urząd Patentowy RP: https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/znaki-towarowe-i-wzory-przemyslowe-tryb-przyspieszonego-rozpatrywania-zgloszen-tzw-tryb-fast-track

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/fast-track-conditions