;

Informacje na wstępie:

Informacje, które warto przygotować dla rzecznika patentowego, żeby skrócić proces przygotowania dokumentacji patentowej:

  1. problem techniczny do rozwiązania,
  2. sposób rozwiązania problemu,
  3. przykłady realizacji technicznej wynalazku,
  4. sposób rozwiązania tego samego problemu przez konkurencję,
  5. identyfikacja zgłaszającego wynalazek (potencjalnego właściciela patentu),
  6. identyfikacja twórcy (twórców) wynalazku,
  7. identyfikacja relacji między twórcami, a zgłaszającym (umowy).