2023-06-01 Start Jednolitego Sądu Patentowego i jednolitego efektu patentów europejskich

Dziś, 1 czerwca 2023 r., oficjalnie wchodzi w życie porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (UPC). W rezultacie UPC zaczyna działać i a patenty europejskie mogą mieć “jednolity” skutek. W kompetencjach UPC będą się mieściły sprawy związane z wszystkimi patentami europejskimi o jednolitym skutku.

Patenty europejskie, walidowane w sposób dotychczasowy, bez jednolitego skutku, mogą podlegać wnioskom o tzw. “opt-out”, a zatem mogą, ale nie muszą podlegać jurysdykcji UPC.

Należy podkreślić, że jednolity skutek ma zastosowanie tylko do tych krajów, które są członkami porozumienia UPC. W związku z tym państwa niebędące członkami UE, które są stronami Konwencji o patencie europejskim, a także państwa członkowskie UE i państwa sygnatariusze Konwencji o patencie europejskim, które jeszcze nie ratyfikowały porozumienia UPC, są wyłączone z zakresu jednolitego efektu.

Ponadto, jednolity efekt będzie stopniowo rozszerzany w miarę postępu ratyfikacji. Rozszerzenie będzie dotyczyło nowych patentów europejskich, ale nie będzie miało zastosowania z mocą wsteczną do patentów udzielonych wcześniej. W związku z tym przez kilka lat termin “jednolity” będzie miał ścisłe znaczenie tylko w kontekście właściwej daty np. “jednolity@2023-06-01”.