Od 2023-11-01 zmienia się sposób liczenia terminów w postępowaniach przed EPO – “10-day notification rule” zostanie zniesiona

Od 2023-11-01 zmienia się sposób liczenia terminów w postępowaniach przed EPO – “10-day notification rule” zostanie zniesiona i terminy będą liczone od “daty pisma” tj. daty wskazanej na piśmie nie zaś daty nadania, daty umieszczenia w skrzynce elektronicznej czy – jak dotąd – w ciągu 10 dni od daty pisma. To duża zmiana i łatwo o błąd.