Kancelaria Bury & Bury została wybrana jako wykonawca w projekcie Urzędu Patentowego RP “Własność intelektualna w Twojej firmie”

Urząd Patentowy RP uruchamia projekt “Własność intelektualna w Twojej firmie” adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na udział w projekcie otrzymają między 90 a 95% dofinansowania na usługę analizy potencjału własności intelektualnej w swojej firmie.

W ramach usługi przedsiębiorca otrzymuje “szytą na miarę” ocenę potencjalnych korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej.

W zależności od otoczenia biznesowego i potrzeb przedsiębiorcy usługa może obejmować analizę oceny możliwości skorzystania z ochrony własności intelektualnej w obszarach takich jak:

  • prawa własności przemysłowej i potencjalne systemy ochrony (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe),
  • prawo autorskie,
  • tajemnica przedsiębiorstwa, know-how,
  • zarządzanie własnością intelektualną (w tym strategia IP oraz umowy licencyjne i umowy z pracownikami),
  • informacja patentowa (korzystanie z baz danych).

Kancelaria Bury & Bury będzie świadczyć usługi w ramach projektu dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Jesteśmy przekonani, że praktyczna wiedza przekazywana w ramach usługi zostanie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności firm tych rejonach.

O rozpoczęciu naboru wniosków przedsiębiorców do projektu będziemy informować, aktualności można też śledzić na oficjalnej stronie programu: https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie.