Od 17 marca 2021 zgłaszający znaki towarowe i wzory przemysłowe będą mogli skorzystać z przyspieszonego trybu rozpatrywania zgłoszeń

Urząd Patentowy RP wprowadził system przyspieszonej rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych tzw. tryb “Fast Track”. Z przyspieszonego trybu rejestracji znaków towarowych i wzorów można skorzystać zarówno reprezentując się samodzielnie jak i korzystając z pomocy pełnomocnika. Skorzystanie z przyspieszonej rejestracji wymaga spełnienia łącznie kilku warunków formalnych, m.in.:

  • zgłoszenie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP);
  • płatności za zgłoszenie należy dokonać za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności);
  • korespondencja w sprawie musi być prowadzona wyłącznie elektronicznie (jest to domyślne przy zgłoszeniach elektronicznych);
  • znak lub wzór powinien być przedstawiony zgodnie z wytycznymi Urzędu Patentowego RP, a załączniki przygotowane w odpowiednim formacie;
  • znak towarowy musi spełniać przesłanki bezwzględne, o których mowa w art. 129[1] ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. np. nie może to być znak opisowy dla wskazanych towarów i usług.

Jeśli w trakcie procedowania zgłoszenia okaże się, że nie jest spełniony któryś z ustawowych warunków, zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego zostanie wyłączone z trybu Fast Track.

W tym kontekście arto podkreślić, że zgłaszający może zlecić rzecznikowi patentowemu zbadanie spełniania przez znak towarowy przesłanek bezwzględnych z art. 129[1] ustawy Prawo własności przemysłowej przed dokonaniem zgłoszenia, co nie tylko pozwoli zwiększyć szanse na przyspieszoną rejestrację, ale także pozwala oszacować ryzyko odmowy rejestracji.

Szczegółowa lista wymagań w celu skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych jest dostępna pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track/warunki-dla-zgloszen-znakow-towarowych.

Szczegółowa lista wymagań w celu skorzystania z trybu przyspieszonego rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych jest dostępna pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/tryb-fast-track/warunki-dla-zgloszen-wzorow-przemyslowych.