Ostatni nabór do “Szybkiej Ścieżki” kończy się 14 września 2020

Ostatni nabór do “Szybkiej Ścieżki” kończy się 14 września 2020 – warto dopracować wniosek bo może nie być kolejnej szansy na jego wykorzystanie.

Wraz z kolejnymi rundami konkursów Szybka Ścieżka rosną wymagania zespołów oceniających wnioski o finansowanie pod względem szczegółowości i dokładności badania stanu techniki. Nie tylko eksperci, ale też, przede wszystkim, przedsiębiorcy, zaczęli doceniać znaczenie przeprowadzenia badania stanu techniki przed alokacją znacznych funduszy w realizację projektów.

Analiza szans i barier w obrębie własności intelektualnej w ramach projektów Szybka Ścieżka nie powinna się jednak kończyć na przeprowadzeniu samodzielnie lub zleceniu kancelarii patentowej przygotowania badania stanu techniki i istniejących praw wyłącznych w zakresie obligatoryjnego minimum. Wręcz przeciwnie – w planie projektu ukierunkowanym na efektywne wdrożenie bieżąca analiza stanu techniki jest doskonałym wsparciem dla zespołu B+R.
Wstępne badanie stanu techniki wykonane dla potrzeb złożenia wniosku można w toku projektu rozbudować o szczegółowe badania opracowanych rozwiązań przeprowadzone, kiedy są one znane w szczegółach, a nie tylko w ogólnym zakresie przewidzianym we wniosku.

Informacje na temat praw wyłącznych można i należy okresowo aktualizować, konfrontując je zarówno z nowo ujawnionymi dokumentami patentowymi, jak i z postępem prac w projekcie.

Bieżąca współpraca w zakresie analizy badania stanu techniki i zdolności patentowej pozwala również zidentyfikować najlepszy moment na dokonanie zgłoszeń patentowych, nierzadko deklarowanych jako wskaźniki we wnioskach projektowych.

Potrzebę współpracy z rzecznikiem patentowym dostrzega także instytucja finansująca – NCBR. W pracach przedwdrożeniowych, które następują po realizacji prac przemysłowych i rozwojowych, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na szereg działań przygotowawczych do wdrożenia wyników badań w działalności gospodarczej. Doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować, polega również na kompleksowym zadbaniu o ochronę własności intelektualnej – stąd w ramach prac przedwdrożeniowych możliwe jest uzyskanie dofinansowania na usługi rzecznika patentowego. A pomoc rzecznika przed wdrożeniem bywa nieoceniona: m.in. w identyfikacji wyników, które najefektywniej chronić poprzez zgłoszenia patentowe, w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej, czy w badaniu czystości patentowej, którym w zasadzie niezależnie od posiadanej własnej ochrony patentowej warto poprzedzić wprowadzenie produktu na rynek by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w zakresie roszczeń podmiotów trzecich o naruszenie ich praw. Rzecznik patentowy pomoże też opracować strategię komercjalizacji – poprzez dostęp do narzędzi analitycznych ma zazwyczaj unikalny wgląd w strategie ochrony podmiotów konkurencyjnych. Z kolei określenie strategii komercjalizacji pozwala na zoptymalizowanie budżetu nie tylko prac wdrożeniowych, ale też, w pewnym aspekcie, całego przedsięwzięcia finansowania prac B+R.