2017-12-06 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Otwarto konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Przewidziano istotne zmiany w kwestii przebiegu procedury zgłoszeniowej, a także zakresu monopolu generowanego przez udzielony patent. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zmiany są po myśli zgłaszających/uprawnionych. Przewidziano zniesienie zakazu zmieniania zastrzeżeń patentowych w toku postępowania zgłoszeniowego, po publikacji, w sposób rozszerzający zakres ochrony i wprowadzono możliwość ścigania podmiotów oferujących elementy chronionego wynalazku z przeznaczeniem do zaopatrywania osoby trzeciej w środki odnoszące się do zasadniczego elementu tego wynalazku – tzw. “contributory infringement”.