2016-02-02: Seminarium pt. “Opposition and Appeal” odbyło się w Warszawie

Skorzystaliśmy z okazji by wysłuchać w Warszawie, współorganizowanego przez Europejski Instytut Patentowy oraz Europejski Urząd Patentowy seminarium dotyczącego postępowania sprzeciwowego i odwoławczego przed Europejskim Urzędem Patentowym.