Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Lech Bury reprezentował naszą kancelarię na spotkaniu Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych zrzeszającej jej sponsorów. Z przyjemnością zawiadamiamy, że zdecydowaliśmy się dołączyć do ich grona.

Fundacja realizuje swoje statutowe cele m.in. poprzez finansowanie stypendiów, stażów, nagród i wyjazdów na konferencje wybitnej kadry naukowej i szczególnie uzdolnionych studentów.