Aktualności

cropped-topminds_logo-1
Jesteśmy partnerem programu TopMinds

Fundacja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top500 Innovators wystąpiły z inicjatywą skierowanego do ambitnych studentów i doktorantów programu TopMinds, który ma im zapewnić:
– przygotowanie do podejmowania wyzwań i odnalezienia własnej ścieżki dla realizacji celów zawodowych,
– rozwijanie kompetencji interpersonalnych i budowanie postaw proaktywnych,
– wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej,
– nawiązanie relacji i rozwinięcie sieci kontaktów.

Jesteśmy dumni mogąc wesprzeć to przedsięwzięcie. Serdecznie zachęcamy do udziału w pilotażowej edycji programu. Nabór trwa do 10 lutego 2017. Więcej szczegółów można znaleźć na:

Wesołych Świąt!

Kartka_elektroniczna_PL

Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o.o. była jednym z partnerów V zlotu Top500 Innovators

V zlot Top500 Innovators odbył się w Warszawie 24-25 Listopada 2016. Po więcej szczegółów zapraszmay na stronę stowarzyszenia.

2016-11-16 Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nasz rzecznik, dr inż Marek Bury wygłosił seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Jak chronić swój wynalazek, czyli patenty dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Slajdy można znaleźć na stronach PARP, a na naszym kanale pierwszą i drugą część nagrania.

2016-10-24: EUROPEAN FORUM OF YOUNG INNOVATORS 2016

Mieliśmy zaszczyt objąć patronatem EUROPEAN FORUM OF YOUNG INNOVATORS 2016. Prezes Bury & Bury wziął udział w panelu dotyczącym podstawowych rad dla młodych naukowców zainteresowanych komercjalizacją wyników badań i ochroną własności intelektualnej. Nagrania są dostępne na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SGwqHQlyBp0 oraz https://www.youtube.com/watch?v=QePcLMdf1xY.

2016-09-01 Artykuł na temat wyboru rzecznika patentowego

Zapraszamy do lektury interesującego artykułu na temat wyboru rzecznika patentowego dostępnego na INN Poland przez Marka Burego.

2016-05-30: Marek Bury wygłosił referat pt. „Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku”

Wystąpienie miało miejsce na konferencji „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes” w Serocku, organizowanej przez „Magazyn Biomasa” oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu. Materiały, w tej liczbie slajdy z wystąpienia naszego rzecznika patentowego są dostępne na stronie konferencji.

2016-03-15: BIOWĘGIEL W POLSCE: nauka, technologia, biznes 2016

Daliśmy skromny wyraz naszej trosce o środowisko przyjmując zaproszenie do objęcia patronatem konferencję dotyczącą zastosowań biowęgla.
Ideą konferencji jest stworzenie płaszczyzny dla wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki, przemysłem i biznesem w obszarze tematyki związanej z biowęglem w Polsce. W tym roku, z uwagi na zmiany legislacyjne dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych, szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z przetwarzaniem komunalnych osadów ściekowych do biowęgla i jego potencjalnym zastosowaniom.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi pod adresem http://polskibiowegiel.pl.

2016-02-23: Spotkanie konsultacyjno informacyjne Urzędu Patentowego RP pt. „Zasady oceny naruszenia patentu w oparciu o teorię ekwiwalentów w świetle aktualnego krajowego i zagranicznego orzecznictwa sądowego”

Nasi pracownicy wzięli udział w spotkaniu konsultacyjno-informacyjny Urzędu Patentowego RP pt. „Zasady oceny naruszenia patentu w oparciu o teorię ekwiwalentów w świetle aktualnego krajowego i zagranicznego orzecznictwa sądowego”, którego główną część stanowił wykład wygłoszony przez panią dr Justynę Ożegalską-Trybalską. Najciekawszą myślą wykładu było naszym zdaniem to, że sądy stosując teorię ekwiwalentów do ustalenia zakresu ochrony nie rozważają, czy po zastosowaniu tej teorii zakres ochrony dalej definiuje rozwiązanie spełniające kryteria patentowalności. Materiały ze spotkania są dostępne na stronach UPRP.

2016-02-02: Seminarium pt. „Opposition and Appeal” odbyło się w Warszawie

Skorzystaliśmy z okazji by wysłuchać w Warszawie, współorganizowanego przez Europejski Instytut Patentowy oraz Europejski Urząd Patentowy seminarium dotyczącego postępowania sprzeciwowego i odwoławczego przed Europejskim Urzędem Patentowym.