2019 AIPPI World Congress

Uczestniczymy w Kongresie AIPPI w Londynie. Kancelarię reprezentuje prezes zarządu dr inż. Marek Bury. Kongres stanowi unikalną okazję do wymiany wiedzy i podtrzymywania kontaktów pomiędzy specjalistami w różnych dziedzinach IP zajmującymi się sprawami z zakresu postępowań przed urzędami, ścigania naruszeń, czy monitorowania praw.