2017-02-28 Gratulujemy prezesowi

Z przyjemnością informujemy, że Marek Bury uzyskał stopień magistra prawa. Tym samym posiada komplet kwalifikacji wymaganych od europejskiego rzecznika patentowego by móc reprezentować klientów przed jednolitym sądem patentowym.